Tjänster

Vår kapacitet

LMV är ett högteknologiskt företag som utvecklats med tiden där företaget alltid strävat efter att ligga i framkant av utvecklingen både vad gäller maskiner och personal. I företagets maskinpark ingår bl. a. 5-axlig fleroperationsmaskiner, FMS-anläggning med horisontella fleroperationsmaskiner, fleroperationssvarvar, portalslipmaskiner, hålslip, planslip, gejdslip, rundslip, rund & hålslip, jiggslip, fräs/arborrverk, bäddfräs, och ytterligare ett 30-tal maskiner. Dessutom har företaget temperaturstyrt mätcentrum, koordinatmätmaskin, utrustning för härdning, balansering, blästring, våtlackering, precisionsmontering mm. Se vår maskinpark för detaljer

Extrem noggrannhet – 1/1000 mm precision, vår vardag

Vår Leitz mätmaskin står för noggrannhet. Våra kunder finns hos bl. a. maskinbyggare, legotillverkare, fordonsindustri och övrig verkstadsindustri . Eftersom vi har ett brett spektrum av tjänster kan vi ofta kombinera flera delar så att det passar specifikt till vad kunden önskar, Vi är gärna med redan i konstruktionsstadiet och detta resulterar oftast i den bästa och effektivaste tillverkningsmetoden.

När det ställs krav på noggrannhet så har vi möjlighet att klara toleranser utöver det vanliga. Vi jobbar ofta med 1/1000 mm precision, även på större detaljer på upp till 10 ton.

Vår FMS-anläggning (med 30 paletter och 720 verktyg) klarar fina toleranser och sväljer stora volymer. Vidare har vi stora slipmaskiner och tempererat mätrum med de noggrannaste mätmaskinerna och egen kalibrering av mätverktyg!

Totalkvalitet

Företagets produkter är erkända att hålla hög totalkvalitet och kunderna inkluderar flera välkända företag inom verkstadsindustrin. En specialitet som företaget utvecklat är precisionsarbeten med bl. a. spindlar, lagerhus, slider, stativ, prototyper, samt övriga avancerade maskinkomponenter. Gjutgods kan ombesörjas från modell till bearbetad, ytbehandlad, monterad och provad produkt.

LMV är certifierade enligt ISO 9001 och jobbar enligt ISO 14001.

Från 3D ritning till färdig produkt

Vi är mycket erfarna och väl utrustade med CAM-system som gör att vi snabbt kan komma från kundens 3D-ritning till färdig CNC-kod till våra maskiner.

Vi håller gärna en tät dialog med konstruktörerna för att optimera produktion ur både ett kvalitets och produktivitetsperspektiv