Miljö & kvalité

Företagets produkter är kända för att hålla hög totalkvalitet och kunderna inkluderar flera välkända företag inom fordons-, maskin- och övrig verkstads-industri. En specialitet som företaget utvecklat är precisionsarbeten inom maskinkomponenter så som spindlar, lagerhus, slider och stativ. Gjutgods kan ombesörjas från modell till bearbetad, ytbehandlad, monterad och provad produkt.

LMV jobbar enligt ISO 9001 och ISO 14001.