Fräsmaskiner, precision-bearbetning

Vi är lyckligt lottade som fortfarande har möjlighet att bearbeta i våra två SIP-maskiner och tillverka noggranna komponenter på tusendelsnivå. Vi har även manuella arborrverk för att kunna köra lagerhus och andra noggranna detaljer.