GDPR & Personuppgiftspolicy

Sedan maj 2018 gäller den nya dataskyddsförordningen (GDPR) och vi på LMV AB vill informera dig som kund eller leverantör till oss hur vi agerar för att möta de gällande lagkraven för data- och personuppgiftsskydd.

Vi registrerar och lagrar information i våra kund- och leverantörsregister i form av namn, e-post, adress och telefon relaterat till din befattning i det företag du arbetar på eller representerar. Uppgifterna samlas in och behandlas i syfte att administrera den åtgärd som du begärt, eller enligt vad som krävs enligt lag. Vi samlar in uppgifterna för att säkerställa och fullfölja det avtal vi har oss emellan, samt att följa upp våra kund- och leverantörsrelationer.

Vi samlar endast in personuppgifter som du själv valt att lämna till oss när du till exempel skickar e-post eller andra dokument med förfrågningar om tjänster eller liknande.

Du har rätt att kontrollera och korrigera eller begära att vi raderar de uppgifter vi lagrat om dig.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss.